Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

Wycieczka do Krakowa - teatr2015-11-20 10:59:22
W ?rod? 18 listopada klasy pierwsze naszego gimnazjum wzi??y udzia? w wycieczce do Krakowa. Pod przewodnictwem pani historyk uczniowie przeszli tras? królewsk?, pocz?wszy od Bramy Floria?skiej a sko?czywszy na...
11 listopada obchodzili?my 97 rocznic? odzyskania niepodleg?o?ci przez Polsk?. W naszej szkole upami?tnili?my ten wa?ny dzie? uroczyst? akademi?, w której uczniowie szko?y podstawowej s?owem i piosenk? przypomnieli...
Kolejne wielkie sukcesy. Koniecznie zobacz wyniki. MUZYKI LUDOWE Nagrod? specjaln? im. Jerzego Obrzuta „Za wierno?? wobec tradycji” w wysoko?ci 500 z? i rze?b? otrzyma?a muzyka PNIOKI....
"?warni ?ojce" we Wroc?awiu2015-10-19 19:40:06
        Zespó? "?warni ?ojce" wraz z cz?onkami O?rodka Wsparcia dzia?aj?cego przy Zespole Szkó? w Sadku-Kostrzy uczestniczy? w dwudniowej wycieczce do Wroc?awia....
?wi?to Szko?y 20152015-10-16 15:34:11
        W pi?tek obchodzili?my bardzo uroczy?cie ?wi?to Szko?y, które corocznie przypada dnia 16 pa?dziernika, a wi?c w rocznic? wyboru na Stolic? Piotrow? naszego rodaka...