Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Wydarzenia

SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM
IM. JANA PAWŁA II W SADKU-KOSTRZY

 

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI/IMPREZ SZKOLNYCH
ORAZ PRZYDZIAŁ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ ZADAŃ
ROK SZKOLNY 2012/2013

 

L.p

Data

Uroczystość szkolna

Osoby odpowiedzialne za organizację

1

14 X

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

M. Miernik, M. Toporkiewicz,
M. Woźniczka

2

16 X

Święto Szkoły, Ślubowanie kl. I.

A.    Ligas, H. Kaczmarczyk,
J. Pazdan, D. Puch

3

11 XI

Rocznica Odzyskania Niepodległości

R. Pazdan, M. Juszczak

4

XI

Zabawa Andrzejkowa

Samorząd Uczniowski, Wychowawcy klas

5

6 XII

Mikołajki

Wychowawcy klas

6

21 XII

Wigilia szkolna, Jasełka

Opiekun Samorządu

7

II

Zabawa Noworoczna

Rada Rodziców, wychowawcy klas, nauczyciele

8

21 I

Dzień Babci i Dziadka

E. Kaleta, M. Woźniczka, A. Ligas

9

8 III

Dzień Kobiet

U. Bilska, M. Miernik

10

2 IV

Rocznica Śmierci Jana Pawła II

o. Gabriel, A. Ligas, J. Pazdan

11

22 IV

Dzień Ziemi

H. Kaczmarczyk, A. Kuśnierz

12

1 V

Rocznica Beatyfikacji Jana Pawła II

U. Bilska, M. Wójtowicz,

13

3 V

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

S. Woźniczka, A. Golonka

14

26 V

Dzień Matki

K. Hacuś, A. Kuśnierz, M. Toporkiewicz

15

1 VI

Dzień Dziecka połączony z Dniem Sportu

Rada Rodziców, wychowawcy klas

16

29 VI

Pożegnanie absolwentów

Wychowawcy: J. Pazdan,
M. Miernik

17

29 VI

Zakończenie roku szkolnego

J. Pazdan, M. Wójtowicz,
M. Miernik, E. Kaleta