Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

25 marca 2018 roku wyruszyli?my na Drog? Krzy?ow?, wiod?c? ?cie?kami okolicznych miejscowo?ci. Naszymi drogowskazami by?o 14 krzy?y, przy których rozwa?ali?my kolejne stacje m?ki Pana Jezusa. Pod przewodnictwem...
W pi?tek 16 marca 2018 roku nasza szko?a po raz kolejny otworzy?a swoje drzwi przed rodzicami i ich dzie?mi, które w przysz?ym roku szkolnym 2018/2019 rozpoczn? edukacj? w I klasie Szko?y Podstawowej. Zgodnie...
Dzie? Kobiet 20182018-03-07 18:25:11
W ?rod?, w naszej szkole odby?a si? akademia z okazji Dnia Kobiet. M?ska cz??? naszej szkolnej spo?eczno?ci,  przygotowa?a monta? s?owno - muzyczny oraz koncert, chc?c w ten sposób wyrazi? wdzi?czno?? wszystkim...
Wa?ne - nowy plan lekcji!2018-03-02 15:19:44
 Plan lekcji na rok szkolny 2017/2018 obowi?zuj?cy od 5 marca 2018 r. do pobrania w zak?adce "Dla uczniów i rodziców" - "Plan lekcji"