Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

W sobot?, 26.01.2013r. w naszej szkole uroczy?cie obchodzili?my Dzie? Babci i Dziadka. O godzinie 13.00 sala gimnastyczna, na której uczniowie szko?y podstawowej oraz gimnazjum zaprezentowali akademi?,...
UWAGA !!! Nowy plan lekcji2013-01-24 15:01:10
Od 28 stycznia 2013 roku obowi?zjuje nowy plan lekcji. Zobacz w zak?adce Plan lekcji
   W niedziel? 6.01.2013r. w Jod?owniku odby? si? kolejny przegl?d grup kol?dniczych w ró?nych kategoriach wiekowych. Zarówno uczniowie naszej szko?y : dzieci?ca grupa kol?dnicza „ Z...
Ten cudowny, pe?en mi?o?ci czas ?wi?t, niech przyniesie wiele szcz??cia i rado?ci, a Nowy Rok spe?ni najskrytsze marzenia.
Wycieczka do W?och2012-12-23 14:33:45
W dniach 13 - 20 grudnia uczestnicy projektu "Mie? wyobra?ni? mi?osierdzia" byli na wycieczce we W?oszech. Zobacz fotoreporta?...