Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Patron

Papież Polak naszym Patronem…

 

(…)Papież Polak Twym Patronem,
     Mistrzem dusz.
     On jest naszym ideałem
     I ostoją pośród burz.

                Niech Jego życie będzie naszym niedościgłym wzorem,
                Niech każdy z nas naśladuje Jego miłość i pokorę (…)

 

    24 listopada 2001 roku nasza społeczność szkolna przeżywała bardzo ważną uroczystość: nadanie szkole imienia Ojca Świętego Jana Pawła II oraz poświęcenie szkolnego sztandaru. W tym dniu Ojciec Święty Jan Paweł II przejął opiekę duchową nad szkołą, przesyłając nam osobiste błogosławieństwo. Stało się to dzięki przychylności i zabiegom o. Konrada Hejmo, rodowitego Kostrzanina, który sprawował funkcję Dyrektora Domu Pielgrzyma w Watykanie. Od momentu otrzymania imienia, nasza szkoła należy do Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

    Jesteśmy dumni z tego, że Szkoła Podstawowa Sadek - Kostrza w Sadku ma tak zacnego Patrona. Osoba błogosławionego Jana Pawła II nie tylko budzi w nas dumę i szacunek, ale także zobowiązuje do wierności i lojalności wobec głoszonych przez niego idei. Krocząc śladami nauk oraz życia naszego Patrona, staramy się podejmować wiele działań upamiętniających jego osobę.

    16 października, a więc w dniu, w którym Karol Wojtyła został Papieżem, obchodzimy uroczyście co roku Święto Szkoły. Upamiętniając ten dziejowy moment 16 dnia każdego miesiąca szkolny poczet sztandarowy uczestniczy także we mszy świętej. W 2000 r. przed nadaniem szkole imienia Jana Pawła II odbyła się pierwsza pielgrzymka do Wadowic, obecnie coroczne pielgrzymowanie do rodzinnego miasta Karola Wojtyły stało się już tradycją naszej szkoły. 18 maja 2003 roku nasi uczniowie pierwszy raz uczestniczyli w Zjeździe Szkół noszących imię Jana Pawła II w Wadowicach. Od października 2002 roku rozpoczęliśmy także pielgrzymowanie uczniów naszej szkoły na Jasną Górę, w ramach Spotkania Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

   Chwilą refleksji nad naukami Jana Pawła II upamiętniamy również dzień 2 kwietnia  - rocznicę śmierci naszego Papieża Polaka. A od niedawna nasza społeczność szkolna uroczyście obchodzi rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II.     

    Jan Paweł II kochał młodzież, wierzył w nią i dawał jej wspaniały wzór życiowego postępowania. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mają nadzieję sprostać jego oczekiwaniom, wdrażając w życie idee Papieża Polaka.