Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

W niedziel? 24 lutego 2013r. w godzinach 11.00 - 17.00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej, gdzie mieszka?cy Kostrzy b?d? prezentowali swój dorobek...
W zwi?zku z udzia?em Lokalnej Grupy Dzia?ania "Przyjazna Ziemia Limanowska" w konkursie  "Miejscowo?ci tematyczne w Ma?opolsce" i wyborem ?rodowiska, w którym powstanie miejscowo??...
Walentynki 20132013-02-14 14:23:32
14 lutego w dzie? ?w. Walentego wybierali?my w ka?dej grupie wiekowej królow? i króla Walentynek. Zobacz fotoreporta?...
Grupa kol?dnicza „Pasterze” z Sadku – Kostrzy zwyci??y?a w Ogólnopolskm Konkursie Grup Kol?dniczych, który odby? si? w dniach 7- 9 lutego 2013 r. w ramach 41. „Góralskiego...
Kol?dowanie w Zegartowicach2013-02-11 11:59:52
31 stycznia 2013 roku go?cili?my w Zegarowicach na zaproszenie tamtejszego O?rodka Terapii Zaj?ciowej. Zobacz film i fotoreporta?.