Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

  Ponad 20 tys. osób, a w?ród nich uczniowie naszej szko?y, przyby?o 11.10.2012r. w XII pielgrzymce Rodziny Szkó? Jana Paw?a II na Jasn? Gór?. Spotkanie by?o okazj? do uroczystej...
16 wrze?nia 2012r. w S?opnicach odbywa? si? II Festiwal Zespo?ów Regionalnych Beskidu Wyspowego "Beskidzka Podkówecka 2012". Nasz zespó? regionalny "Pnioki" zaj?? I miejsce....
  Inauguracja nowego roku szkolnego w Zespole Szkó? w Sadku - Kostrzy rozpocz??a si? w poniedzia?ek 3. 09. 2012r. uroczyst? msz? ?w., po której uczniowie, nauczyciele i rodzice udali si? do szko?y....
Nowa strona szko?y!2012-04-19 13:34:24
Witajcie na nowej stronie Zespo?u Szkó? w Sadku-Kostrzy. Mamy wielk? nadziej? ?e zmieni?a si? ona na lepsze. Zapraszamy do przegl?dania aktualno?ci, galerii i innych materia?ów zawartej na stronie!...