Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

Koniecznie zobacz zdj?cia z V edycji Gminnego Marszobiegu w ramach ogólnopolskiej akcji "Polska Biega". Mo?e zobaczysz siebie... A tutaj zdj?cia udost?pnione przez Dawida Czecha.
To ju? XI weekend Ogólnopolskiej Akcji Polska Biega. W tym roku zg?oszono w Polsce 478 biegów,  w tym 40 w Ma?opolsce. W Sadku- Kostrzy bieg odbywa? si? po raz pi?ty. W biegu wzi??o udzia? 179...
Zapraszamy do udzia?u w kolejnej edycji akcji "Polska Biega". Szczegó?y na plakacie, przedstawiamy równie? mapk? marszobiegu oraz profil trasy   Tutaj do pobrania:...
 Dnia 30 kwietnia odby? si? I Wojewódzki Konkurs Recytatorski „W kr?gu poezji lagrowej wi??niarek obozu KL Ravensbrück" dla uczniów szkó? gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs...
Wspólnota szkolna uroczy?cie ?wi?towa?a rocznic? uchwalenia Konstytucji 3-Maja. Uroczysty apel by? szczególn? okazj? dla podkre?lenia wa?nych wydarze? w historii Polski. Dwie?cie dwadzie?cia cztery...