Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Misja Szkoły:

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć"

Jan Paweł II

Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II

Aktualności

Dnia 31 października 2018 r. klasy oddziały przedszkolne udały si? na wycieczkę do DPS-u w Szczyrzycu z przedstawieniem pt: „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Celem wizyty było przekazanie jak ważne jest...
Dnia 30 pa?dziernika 2018 r. klasy I-III bra?y udzia? w konkursie wiedzy pt: „Bezpiecze?stwo w ruchu drogowym”. Uczniowie musieli wykaza? si? du?? znajomo?ci? przepisów ruchu drogowego....
Przygotowuj?c si? do 100 rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci,  31 pa?dziernika 2018r., uczniowie klas I – III odwiedzili cmentarz z czasów  I wojny ?wiatowej w S?upii.  Na...
Kinderbal u strażaków2018-10-30 18:40:43
27 października druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadku zorganizowali kinderbal dla najmłodszych. Spotkanie to odbyło sięw ramach projektu „Zabawą i pracą ludzie się bogacą”.
W dniu 25.10.2018 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z pisarzem książek dla dzieci panem Waldemarem Cichoniem autorem serii książek o kotku Cukierku. „Cukierku, ty łobuzie!” -  pierwsza z serii...