Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Nauczyciele i pracownicy

Dyrektor Szkoły - mgr Halina Gocal

Kształcenie Zintegrowane:

mgr Marta Kaim

mgr Maria Sewiło

mgr Halina Czech

mgr Ewa Kaleta

mgr Anna Kuśnierz

 

Język polski:

mgr Halina Gocal

mgr Anna Golonka

mgr Magdalena Juszczak

Język angielski:

mgr Renata Pazdan

mgr Agata Kapera

mgr Anna Grochot

Religia:

o. Andrzej Drewniak

Historia:

mgr Anna Ligas

Sztuka:

mgr Anna Golonka

mgr Anna Ligas

Przyroda:

mgr Joanna Pazdan

Matematyka:

mgr Maria Toporkiewicz

Maria Wójtowicz

Technika:

mgr inż. Henryk Ługowski

Zajęcia komputerowe i informatyka:

mgr inż. Henryk Ługowski

Wychowanie fizyczne:

mgr Krystyna Hacuś

mgr Marzena Miernik

mgr Urszula Bilska

Język niemiecki:

mgr Monika Zaręba

Wiedza o Społeczeństwie:

mgr Anna Ligas

Biologia:

mgr Joanna Pazdan

Geografia:

mgr Urszula Bilska

Chemia:

mgr Joanna Pazdan

Fizyka:

mgr Maria Toporkiewicz

Edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr Marzena Miernik

Biblioteka:

mgr Anna Kuśnierz

Zajęcia świetlicowe:

mgr Krystyna Hacuś

Wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Joanna Wojtas