Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Hymn szkołyW wielkim trudzie powstawała,
Wiele lat
Teraz będziemy rozsławiać
Jej imię na cały świat.

Tyś naszą szkoła, drugim domem, miejscem twórczych myśli,
Chcesz, abyśmy z murów Twych mądrzy i odwani wyszli.

Wielkie przed Tobą zadanie,
Trudny czas.
Będziesz nauką i wiedzą
Jednoczyła wszystkich nas.

Wierzymy mocno, że tu zgoda i miłość zagości,
że nie zniszczy żaden wróg naszej drogi do mądrości.

Papież Polak Twym Patronem,
Mistrzem dusz.
On jest naszym ideałem
I ostoją pośród burz.

Niech Jego życie będzie naszym niedołcigłym wzorem,
Niech każdy z nas naśladuje Jego miłość i pokorę.

Ucz nas Szkoło, jak odnaleźć
Drogę swą.
Jak pokonać trudy życia,
I omijać wszelkie zło.

Ucz pielęgnować ojców wiarę, język i tradycję.
Przypominaj naszych przodków, co Ojczyźnie dali życie.

Słowa: dyr. mgr Halina Gocal
Autor muzyki nieznany