Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Koła zainteresowań i organizacje uczniowskie

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych

Lp.

Rodzaj zajęć

Nauczyciel prowadzący

Termin zajęć

Uczniowie uczestniczący
w zajęciach

1.

Kółko z języka angielskiego

mgr Renata Pazdan

środa

8 lekcja

kl. VIII

2.

Zajęcia rozwijające z historii

mgr Anna Ligas

piątek

5 lekcja

kl. IV-VI

3.

Kółko polonistyczne

mgr Anna Golonka

poniedziałek

6 lekcja

kl. V-VI

4.

Kółko plastyczne

mgr Marta Woźniczka

wtorek

13.30- 14.15

kl. 0

6.

Zajęcia rozwijające-łamigłówki matematyczne

mgr Ewa Kaleta

poniedziałek
5 lekcja

kl. I - III

5.

Zajęcia rozwijające z przyrody

       mgr Ewa Kaleta

środa

6 lekcja

kl. I – III

6.

Zajęcia rozwijające- czytelnicze

mgr Ewa Kaleta

piątek

5 lekcja

kl. I-III

7.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

mgr Ewa Kaleta

poniedziałek

6 lekcja

kl. I

8.

Zajęcia laboratoryjne

mgr Joanna Pazdan

czwartek

7 lekcja

kl. VI - VIII

9.

Kółko matematyczno - fizyczne

mgr Maria Toporkiewicz

poniedziałek

8 lekcja

kl. VII-VIII
 

10.

Kółko matematyczne

Maria Wójtowicz

środa

7 lekcja

kl. VIII

11.

Zespół regionalny

Maria Wójtowicz

wtorek

5 lekcja

7 lekcja

8 lekcja

 

kl. I-III
kl. IV-VI
kl. VII-VIII

12.

SKS

mgr Urszula Bilska

poniedziałek
6 lekcja

środa 7 lekcja

kl. I – III

13.

SKS

mgr Marzena Miernik

środa 7 lekcja

piątek 6 lekcja

kl. IV-VI

14.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

mgr Maria Toporkiewicz

piątek
6 lekcja

kl. IV i VI

15.

Kółko sportowe

mgr Marzena Miernik

czwartek

8 lekcja

kl. VI – VIII

16.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

mgr Anna Golonka

piątek
6 lekcja

 

kl. V

 

17.

Kółko literackie

mgr Anna Golonka

środa
7 lekcja

kl. VIII

18.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

mgr Magdalena Juszczak

czwartek
7 lekcja

kl. VI-VII

19.

Kółko czytelnicze

mgr Anna Kuśnierz

środa
7 lekcja

kl. IV-VI

20.

Zajęcia rytmiczne

Maria Ligas

piątek

13.30 -14.15

 

kl. 0

21.

Kółko informatyczne

mgr Henryk Ługowski

poniedziałek
6 lekcja

kl. V – VI

22.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Maria Wójtowicz

poniedziałek
8 lekcja

kl. VII-VIII

23.

Kółko szachowe

mgr Halina Czech

poniedziałek
lekcja 5
środa 6 lekcja

kl. I-III

24.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

mgr Halina Czech

czwartek 6 lekcja

kl. II i III

 

25.

Gimnastyka korekcyjna

mgr Marzena Miernik

poniedziałek
5 lekcja

wtorek
7 lekcja

środa 6 lekcja

czwartek 5 lekcja

 

kl. O A

 

kl. 0 B

kl. I-III

kl. 0 A

 

26.

 

Kółko artystyczne

mgr Anna Golonka

środa
7 lekcja

kl. IV –VI

27.

Zajęcia   rozwijające z matematyki

Maria Wójtowicz

poniedziałek

5 lekcja

kl. IV-V

 

Organizacje uczniowskie

Lp.

Nazwa organizacji

Nauczyciel – opiekun

 

1.

Samorząd Uczniowski

Anna Ligas

2.

Spółdzielnia Uczniowska

Ewa Kaleta, Marzena, Miernik

3.

Szkolne Koło Caritas

Urszula Bilska, Maria Toporkiewicz, Anna Ligas, Anna Golonka

4.

Koło PCK

Joanna Pazdan

5.

Szkolna Kasa Oszczędności

Halina Czech

6.

Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne

Marzena Miernik, Halina Czech

7.

Liga Ochrony Przyrody

Joanna Pazdan, Anna Kuśnierz

8.

Zespół Regionalny

Halina Gocal, Maria Wójtowicz, Renata Pazdan