Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Świetlica szkolna

Zajęcia świetlicowe dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum odbywają się codziennie.
W szkole podstawowej zajęcia trwają od godziny 12.15 do 15.50. Organizuje je trzech wychowawców: pani Anna Golonka, pani Krystyna Hacuś i pan Henryk Ługowski.
W gimnazjum zajęcia świetlicowe dostosowane są do organizacji prawidłowego procesu dydaktycznego. Odbywają się przed i po lekcjach. Organizują je dwie wychowawczynie: pani Joanna Pazdan i pani Krystyna Hacuś.
 Dzieci i młodzież mają zapewnione:
* opiekę nauczyciela,
* pomoc w odrabianiu lekcji,
* możliwość korzystania z biblioteki szkolnej i z pracowni komputerowej,
* możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju konkursach świetlicowych,
Uczniowie uczestniczą w zajęciach:
- rekreacyjnych,
- sportowych,
- plastycznych,
- przyrodniczych,
- hafciarskich,
- zabawach i grach edukacyjnych,
Dzieci i młodzież uczą się m.in.
^ pożytecznego organizowania czasu wolnego,
^ efektywnego odpoczynku po lekcjach,
^ prawidłowego funkcjonowania w grupie.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH – SZKOŁA PODSTAWOWA

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

12.15-

-13.15

 

p. K .Hacuś

P .K. Hacuś

p. K. Hacuś

p. K. Hacuś

13.15-
-14.15

P .K. Hacuś

p. K. Hacuś

p. K. Hacuś

p. K. Hacuś

P .K Hacuś

14.15-
-15.15

p. K. Hacuś

p. K. Hacuś

p. A. Golonka

p. H. Ługowski

p. A. Golonka

15.15-
-15.50

p. K. Hacuś

p. A. Golonka

p. A. Golonka

p. H. Ługowski

P .A. Golonka