Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Partnerzy

1. Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju i Działalności Szkoły w Sadku-Kostrzy

2. Rada Rodziców

3. Bank Żywności w Krakowie

4. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

5. Fundacja Biuri Inicjatyw Społecznych w Krakowie

6. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie; oddział w Jodłowniku

7. Agencja Rynku Rolnego

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowniku

9. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Limanowej

10. Komenda Powiatowa Policji w Limanowej

11. Ochotnicza Straż Pożarna w Sadku i Jodłowniku

12. Koło Gospodyń Wiejskich w Sadku i Kostrzy

13. Koło Łowieckie "Szarak"