Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2023

Egzamin ósmoklasisty 2023 sprawdzi wiedzę uczniów kończących edukację w szkole podstawowej. Tu znajdziesz najważniejsze informacje na ten temat.
 
Centralna Komisja Egzaminacyjna
 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie