Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Podziękowanie za udział w „ŚWIĄTECZNEJ AKCJI CHARYTATYWNEJ.”

Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom, dzieciom, nauczycielom oraz osobom zaangażowanym  w „świąteczną akcję charytatywną” ,która odbyła się w minionym tygodniu na terenie naszej szkoły.

Dziękujemy wszystkim, którzy otworzyli serce i razem z nami włączyli się do przygotowania
 i przeprowadzenia akcji charytatywnej. Razem udało się nam zebrać kwotę 1350 zł.

Wolontariuszom dziękujemy za pomoc w, przygotowaniu akcji  „Sianko wigilijne” oraz rozprowadzenie.  Udało się zebrać kwotę  1098,86zł, 5  euro.

            Środki te zostaną przekazane na wsparcie kosztów leczenia chorych dzieci mieszkających na terenie naszej gminy.

  Zebrane pieniądze zostaną przekazane na leczenie i pomoc dzieciom z naszej okolicy.

Jeszcze raz pragniemy podziękować wszystkim za okazane serce i wrażliwość.

                                                                                                             Opiekunowie i członkowie

                                                                                          Szkolnego Koła Caritas z Sadku - Kostrzy