Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Ślubowanie klasy pierwszej

5 lutego w naszej szkole odbyła się uroczystość Ślubowania klasy pierwszej. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny, aby w wierszach i piosenkach pokazać, jak samodzielnymi i  obowiązkowymi są pierwszoklasistami. Następnie na Sztandar Szkoły ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania, Pani Dyrektor dokonała pasowania pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Sadek – Kostrza w Sadku. Drugoklasiści, ciesząc się z przyjęcia młodszych kolegów  i koleżanek do grona uczniów, podarowali im upominki i przedstawili krótki występ artystyczny. Na koniec dzieci otrzymały słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.