Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie Nr 542/2020 z dnia 15 października 2020 r.