Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

RAZEM DLA MARYSI

    Społeczność  Szkoły w Sadku-Kostrzy dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się
w akcje charytatywne mające na celu wsparcie leczenia Marysi Miąsko, chorej na  rdzeniowy zanik mięśni SMA typu1.

Podsumowanie akcji:

  1. Uzyskany dochód z loterii prowadzonej przy Kościele Parafialnym w Jodłowniku  10 812,00zł
  2. Dochód z loterii przeprowadzonej w szkole- 1350,50zł
  3. Zebrane datki podczas obchodów dnia ,,Babci i Dziadka w szkole”- 649,50zł
  4. Dochód z licytacji -190,00zł
  5. Samorząd Uczniowski – 300zł.

 

Razem ze wszystkich akcji charytatywnych zebrano kwotę 13 302,00zł i przekazano  na konto fundacji,, Bądźmy Razem” Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej.