Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) .

4 października 2019 roku nasza szkoła oraz szkoły z różnych stron świata uczestniczyły w Światowym Dniu  Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) ,ang. World MultiplicationTable Day.

Celem tej akcji było  propagowanie zabawowej formy uczenia się matematyki. Miała ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja była okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogli dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia.

„Egzamin” – brzmi bardzo groźnie i wielu osobom kojarzy się z trudnymi „przeprawami” – w formie testów, klasówek i zaliczeń. W trakcie ŚDTM egzaminy były znacznie przyjemniejsze! Ich główną formą były losy o różnym stopniu trudności.

Każda osoba, która odpowiedziała  (ustnie lub pisemnie) na 5 pytań  z losu, otrzymała tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia . Posiadana legitymacja jest ogromną motywacją dla dzieci do dalszego pogłębiania wiedzy matematycznej i osiągania lepszych wyników w szkole. Gratulujemy wszystkim, którym udało się zdobyć tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia
 i dziękujemy za udział w akcji.