Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Święto Narodowe Trzeciego Maja 2018

Uroczystą akademią uczciliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie przedstawili krótki montaż słowno - muzyczny, w trakcie którego przybliżyli zebranym tło historyczne majowego święta narodowego. Wierszem i piosenką przypomnieli nam, że Konstytucja uchwalona 3 maja 1791 roku miała istotny wpływ na kształtowanie się losów narodu polskiego.