Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

II Otwarty Turniej Tenisa Sto?owego - relacja i wyniki

7 kwietnia zosta? rozegrany II Otwarty Turniej Tenisa Sto?owego. Zawodnicy rywalizowali w dwóch kategoriach : Open M??czyzn i Open Kobiet. W?ród kobiet najlepsza okaza?a si? uczennica naszej szko?y Natalia S?owikowska, w?ród m??czyzn najlepszy by? ubieg?oroczny absolwent szko?y Dawid Tabor. Kolejne miejsca w?ród kobiet zaj??y: II - Julia Grzyb i III- Weronika Gocal; w?ród m??czyzn: II – Dariusz Hejmo i III- Przemys?aw Warmuz.

Zawodnicy Ci zostali nagrodzeni dyplomami i medalami, a zwyci?zcy w kategoriach: statuetkami dla najlepszych zawodników Turnieju.

Wszyscy uczestnicy turnieju wzi?li udzia? w losowaniu nagród oraz zostali nagrodzeni s?odk? niespodziank?.