Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Czerwony Kapturek - uczniowie klasy V

Uczniowie klasy V powitali wiosn? inscenizacj? bajki pt. „Czerwony Kapturek”. W przedstawieniu, Czerwonym Kapturkiem by?a Ola, Mam? – Patrycja, Babci? – Oskar, Gajowym – Kamil, Wilkiem – Dominik, za? Narratorem – Wychowawczyni. Bajk? obejrza?y dzieci z oddzia?ów przedszkolnych i uczniowie klas I – IV. Szkolna publiczno?? podziwia?a interpretacj? bajki, scenografi?, kostiumy i rekwizyty. Wyst?p pi?toklasistów nagrodzi?a brawami.