Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Rekrutacja do naszej szko?y

Dokumenty i pliki do pobrania dotycz?ce rekrutacji znajduj? si? w zak?adce "Dla uczniów i rodziców". Mo?na równie? klikn?? na baner z lewej strony.