Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Zabawa karnawa?owa 2018

Co chwil? dok?adane b?d? nowe zdj?cia...