Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Pamiętamy 1939 - 1945

W piątek 15 września został podsumowany międzyklasowy projekt 1939 – 1945 Pamiętamy! Najstarsi uczniowie pokazali  prezentację, nad którą pracowali przez kilka dni,a która opowiadała o wydarzeniach związanych z hitlerowską i sowiecką okupacją. Przedstawili okrutną i smutną historię tamtych lat. Młodsi uczniowie przypomnieli piosenki, które towarzyszyły bohaterom tamtych dni. Miejmy nadzieję, że zaangażowanie uczniów i nauczycieli przyczyni się do pielęgnowania pamięci wśród młodego pokolenia Polaków o ważnych wydarzeniach historycznych.