Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Z Myszką Miki za pan brat!

Klub Dziecięcy „Zielona Zagroda” w Sadku - Kostrzy
Z Myszką Miki za pan brat!