Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

"Poprzez góry, poprzez rzeki, idę sobie w ...świat daleki!"

Klub Dziecięcy ""Zielona Zagroda" w SP Sadek - Kostrza w Sadku" Poprzez góry, poprzez rzeki, idę sobie w ...świat daleki!" Zajęcia sensoryczno - ruchowe. Zabawa na 102!!!