Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

POZNAJ POLSKĘ

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Sadek – Kostrza w Sadkuw ramach programu „Poznaj Polskę” otrzymała dotację w wysokości 10 tysięcy złotych.  Dodatkowo Wójt Gminy Jodłownik partycypując w kosztach wkładu własnego do organizacji wycieczki przeznaczył na ten cel kwotę 2 396,00 złotych.

W dwudniowej wycieczce weźmie udział 39 uczniów klas I - III, którzy zwiedzą wraz z przewodnikiem Kraków i Bochnię.

Dodatkową atrakcją dla uczniów będzie noc, którą spędzą w Kopalni Soli w Bochni.