Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

POLSKA JEST W NAS

Z okazji zbliżających się majowych świąt: Święta Najświętszej Maryi Panny- Królowej Polski, Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święta Flagi, uczniowie naszej szkoły realizowali projekt pt. „Polska jest w NAS”.

W ramach realizowanych działań dzieci z  klas I -III uczyły się i śpiewały pieśni patriotyczne, wraz z rodzicami wykonywali patriotyczny bukiet kwiatów oraz obejrzeli film o okolicznościach uchwalenia Konstytucji 3 Maja, poszerzali także wiedzę na temat symboli narodowych.

Starsi uczniowie  z klas IV -VIII  uczyli się i recytowali  wiersze o tematyce patriotycznej i wykonali projekt okładki na płytę z pieśniami patriotycznymi. Podobnie jak młodsi koledzy obejrzeli film o uchwaleniu Konstytucji 3 Maja i zapoznali się z mini-przewodnikiem „Biało – czerwona”, wydanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji.

Podsumowaniem projektu było wykonanie wiersza i pieśni online oraz udział w Szkolnym Konkursie Wiedzy Historycznej oraz w Konkursach Plastycznych.

            Wyniki przeprowadzonych konkursów zostaną ogłoszone 5 maja. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody  po powrocie do szkoły.