Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Po?egnanie klasy III gimnazjum - zobacz film i fotoreporta?

Kolejny rocznik uczniów gimnazjum opuszcza mury naszej szko?y. Dzisiaj, tj. 26 czerwca, odby?o si? uroczyste zako?czenie roku szkolnego trzeciej klasy gimnazjum, na którym to po?egnali?my 24 uczniów.

?yczymy absolwentom powodzenia w szko?ach ?rednich oraz w ?yciu doros?ym!