Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

MÓJ WARZYWNY OGRÓDEK

W trakcie zdalnego uczenia się, uczniowie klasy trzeciej pracowali też metodą projektu. Wraz z rodzicami zakładali swoje ogródki. Siali i sadzili warzywa, wyrywali chwasty, podlewali rośliny. Oto dowody i efekty ich pracy.