Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Na cmentarzu wojennym w Słupii

Przygotowuj?c si? do 100 rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci, 31 pa?dziernika 2018r., uczniowie klas I – III odwiedzili cmentarz z czasów  I wojny ?wiatowej w S?upii.  Na powierzchni 270m2 pochowano w 19 grobach pojedynczych i 12 zbiorowych, ??cznie  89 ?o?nierzy armii austriacko-w?gierskiej  i rosyjskiej.


Po wspólnej modlitwie uczniowie z?o?yli kwiaty i zapalili znicze. Uczcili w ten sposób pami?? przodków, którzy przelewali krew za nasz? Ojczyzn?.