Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Kinderbal u stra?akw film i zdj?cia

27 pa?dziernika druhowie Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Sadku zorganizowali kinderbal dla najm?odszych. Spotkanie to odby?o si? w ramach projektu „Zabaw? i prac? ludzie si? bogac?”.