Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Bajki naszych rodzicw- konkurs recytatorski

Nauczyciele ?wietlicy i Biblioteki Szkolnej zorganizowali Szkolny Konkurs Recytatorski, pod has?em: „Bajki naszych rodziców”. W Konkursie uczestniczy?y dzieci z oddzia?ów przedszkolnych oraz uczniowie klas I – VI. Uczestnicy Konkursu recytowali pi?kne wiersze, których uczyli si? kiedy? ich rodzice i dziadkowie. Komisja Konkursowa wys?ucha?a 37 uczestników i wy?oni?a zwyci?zców
w 3 kategoriach wiekowych.

KLASY 0 – I
I m. Milena Myszka, kl.0A
      Bartek Tabaka, kl.0A
II m. Adrian Kutaj, kl.0A
       Kamila Smoter, kl.I
III m. Amelka Bartosz, kl.OB

KLASY II – III
I m. Klaudia Ptak, kl.II
       Daria Kutaj, kl. III
II m. Wojciech Hejmo, kl. III
        Emilka Ligas, kl. II
        Kasia ?liwa, kl. III
III m. Wiktor Limanówka, kl. III
Wyró?nienie: Miko?aj ?liwa, kl. III

KLASY IV – VI
I m. Zuzia Myrek, kl. IV
       Ola Bilska, kl. V
II m. Klaudia ?liwa, kl. IV
          Daniel Jab?o?ski, kl. VI
III m. Kornelia Mysza, kl. IV