Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

Dzie? Kobiet 2018

W ?rod?, w naszej szkole odby?a si? akademia z okazji Dnia Kobiet. M?ska cz??? naszej szkolnej spo?eczno?ci,  przygotowa?a monta? s?owno - muzyczny oraz koncert, chc?c w ten sposób wyrazi? wdzi?czno?? wszystkim kobietom, bez których ?ycie m??czyzn - tych starszych i tych m?odszych - nie by?oby tak kolorowe.