Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
Sadek - Kostrza w Sadku

?wi?teczny wyst?p zerwki

Aby obrz?dy i zwyczaje ?wi?teczne przetrwa?y, nale?y je piel?gnowa? i przekazywa? z pokolenia na pokolenie. W my?l tej zasady najm?odsi naszej szko?y, uczniowie z zerówki pi?knie zaprezentowali nam tradycyjne zwyczaje towarzysz?ce ?wi?tom Wielkanocnym w naszym regionie. Nie zabrak?o tradycyjnej ?wi?conki w koszyczku czy pisku dziewcz?t uciekaj?cych przed mokrym ?migusem-dyngusem...